ข่าวสารสหกรณ์
 
  แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566  
  ประกาศเมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565

การสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 และกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการแจ้งการรับเงินปันผล


สรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ(สมาชิกสหกรณ์).pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พม. ชุดที่ 64 ประจำปี 2567
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 
 
    รายงานผลดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พม. ปี 2566
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 
 
    ผลการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ พม. ประจำปี 2567
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 
 
    จริยธรรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทัพย์ฯ พม.
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 
 
    ประกาศสมาชิกเข้าใหม่เดือน ต.ค. 2566
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน