สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด
ที่อยู่ ตึกอาทิตย์ทิพอาภา บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
255 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ coop023547492@gmail.com
โทรศัพท์ 02-354-7486-88 / 02-354-7489-92
ต่อ ฝ่ายบริหาร 101 , 02-354-7490
ฝ่ายสินเชื่อ 102-104 , 02-354-7489 , 02-354-7491
ฝ่ายการเงิน 106
ฝ่ายบัญชี 107
ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 108
แฟกซ์ 105
LINE @coopmsds
ชื่อผู้ส่ง  
อีเมล์ผู้ส่ง  
รายละเอียด  
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน