สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด
ที่อยู่ ตึกอาทิตย์ทิพอาภา บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
255 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ coop023547492@gmail.com
โทรศัพท์ 02-354-7486-88
ต่อ 101 ฝ่ายบริหาร , (สายตรง) 02-354-7490
ต่อ 102 , 103 , 104 ฝ่ายสินเชื่อ , (สายตรง) 02-354-7491
ต่อ 106 ฝ่ายการเงิน , (สายตรง) 02-354-7489
ต่อ 107 ฝ่ายบัญชี
ต่อ 108 ฝ่ายคอมพิวเตอร์ , (สายตรง) 02-354-7492
แฟกซ์ 105
LINE @coopmsds
ชื่อผู้ส่ง  
อีเมล์ผู้ส่ง  
รายละเอียด  
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน