ข่าวสารสหกรณ์
 
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ (สสอ.รท.) แก้ไขข้อบังคับ  
  ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) แก้ไขข้อบังคับและปรับปรุงหนังสือรับรองสุขภาพตนเอง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


แก้ไขข้อบังคับ สสอ.รท.4-4-65.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ เรื่องวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้และอัตราดอกเบี้ยแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565
 
 
    ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2565
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
8
9
9
3
7
1