ข่าวสารสหกรณ์
 
  ประกาศนโยบายคณะกรรมการดำเนินการ  
  ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565

สหกรณณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ประกาศ นโยบายคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ ประจำปี 2565


ประกาศนโยบายคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 62 ประ.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ เรื่องประมูลขายรถยนต์
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565
 
 
    นโยบายคณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2564
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
 
 
    สมาคมฌาปนกิจ สส.ชสอ. รับสมัตรสมาชิกกรณีพิเศษ
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้และอัตราดอกเบี้ยฯ
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
7
6
1
7
2
6