ข่าวสารสหกรณ์
 
  ขอเชิญสมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินกับสหกรณ์ในเดือนตุลาคมส่งเรื่องกู้มาภายในวันที่ 5 ตุลาคม  
  ประกาศเมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565

การประชุมสหกรณ์ในเดือนตุลาคม 2565 จะจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยมีวาระดังนี้
- ประชุมพิจารณาเงินกู้ เวลา 9.30 น.
- ประชุมพิจารณาช่วยเหลือผู้ค้ำฯ เวลา 11.00 น.

เนื่องจากในเดือนตุลาคมนี้มีวันหยุดพิเศษต่อเนื่องจึงขอเลื่อนมาเป็นวันดังกล่าว

ดังนั้นขอเรียนเชิญท่านสมาชิกส่งเรื่องกู้มาให้ทางสหกรณ์ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เพื่อจะได้ทันการพิจารณาเงินกู้ในรอบเดือนตุลาคมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พม. ชุดที่ 64 ประจำปี 2567
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 
 
    รายงานผลดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พม. ปี 2566
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 
 
    ผลการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ พม. ประจำปี 2567
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 
 
    จริยธรรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทัพย์ฯ พม.
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 
 
    ประกาศสมาชิกเข้าใหม่เดือน ต.ค. 2566
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน