ข่าวสารสหกรณ์
 
  เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลหนังสือยืนยันยอดหุ้นหนี้และเงินฝากประจำปี 2566  
  ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566

- ด้วยในเดือนมิถุนายน 2566 สหกรณ์ฯ จะมีหนังสือยืนยันยอดหุ้นหนี้และเงินฝากประจำปี ส่งให้สมาชิก

- ขอความร่วมมือสมาชิกเมื่อได้รับหนังสือ ขอให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องของเงินหุ้น เงินฝากและหนี้คงเหลือ และกรุณาส่งกลับไปยังผู้ตรวจสอบบัญชี ตามที่แจ้งไว้แล้วในหนังสือ

- ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2567
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567
 
 
    ประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567
 
 
    ประกาศสมาชิกเข้าใหม่เดือนเมษายน 2567
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567
 
 
    ประกาศสมาชิกเข้าใหม่เดือนมีนาคม 2567
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567
 
 
    สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
ลงทะเบียนเลือกตั้ง
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดใบเสร็จ
โครงสร้างการบริหารงาน