ข่าวสารสหกรณ์
 
  ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  
  ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ประกาศ การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565


รับสมัครสมาชิก เดือน พค 2565.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ เรื่องวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้และอัตราดอกเบี้ยแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5)
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565
 
 
    ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2565
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565
 
 
    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ (สสอ.รท.) แก้ไขข้อบังคับ
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
9
6
2
8
0
4