ข่าวสารสหกรณ์
 
  สมาคมฌาปนกิจ สส.ชสอ. รับสมัตรสมาชิกกรณีพิเศษ  
  ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี เปิดรับสมัครสมาชิก ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 (ระยะเวลา 3 เดือน) สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ศูนย์ประสานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด


กรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 60 ปี และ สมัครรอบปกติ สส.ขสอ.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ เรื่องประมูลขายรถยนต์
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565
 
 
    นโยบายคณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2564
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศนโยบายคณะกรรมการดำเนินการ
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565
 
 
    ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้และอัตราดอกเบี้ยฯ
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
7
6
1
7
1
2