ข่าวสารสหกรณ์
 
  การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  
  ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2565 (เงินคงสภาพ) ดังนี้


เรียกเก็บเงินคงสภาพ ปี 2565.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2564
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
 
    รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2564
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
7
0
6
3
8
4