ข่าวสารสหกรณ์
 
  ประกาศ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
  ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ประกาศ เรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


ประกาศปรับดอกเบี้ยเงินกู้ทุุกประเภท.pdf
[คลิกเพื่อดาวน์โหลด]
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
 
    ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2564
ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
 
    รายชื่อสมาชิกได้รับรางวัล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
 
    การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
ประกาศเมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
 
    ประกาศ รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2564
ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
 
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
7
0
6
3
7
9