ภาพข่าวสหกรณ์  
 
  สอ.พม. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  
 
  เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภายในบริเวณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 11.30 น. มีลุ้นรับรางวัลสำหรับผู้อยู่ร่วมประชุมใหญ่
 
   ภาพข่าวสหกรณ์ทั้งหมด  
    สหกรณ์ ฯ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560
 
    สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560
 
    สอ. พม.
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560
 
    โครงการ
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ พม. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560
 
    สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560
 
    สุขสันต์วันสงกรานต์ 2560
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560
 
    เอกสารการกู้เงินค่าหุ้น-ค่าหุ้นรวมเงินฝาก
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน