ภาพข่าวสหกรณ์  
 
  สหกรณ์ฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันขึ้นปีใหม่  
 
  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ 2565 มีกิจกรรม นิมนต์พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ พิธีไหว้เจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมี ประธานคณะกรรมการ นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล กรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
 
   ภาพข่าวสหกรณ์ทั้งหมด  
    สหกรณ์ฯ มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2565
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565
 
    พม. มอบรางวัลรถยนต์ สลากกาชาด 2564
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565
 
    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ประกาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
    สหกรณ์์ออมทรัพย์ฯ เพื่อพัฒนาสังคม
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
 
    การปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง. สำหรับสหกรณ์ฯ
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564
 
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
ประกาศเมื่อ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564
 
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
 
    การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์
ภาพข่าวสหกรณ์
ระเบียบข้อบังคับ
ติดต่อสหกรณ์
บริการด้านเงินฝาก
บริการด้านสินเชื่อ
สวัสดิการสงเคราะห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
3
9
6
2
8
0
2